CO2

Bij alle werkzaamheden staan de eisen van de klant centraal. Wij doen wat de klant vraagt, toetsen de opdracht aan geldende normen en richtlijnen en werken vervolgens in goed overleg naar het gewenste eindresultaat. De basis voor onze gestructureerde werkwijze is een goed georganiseerd en gecertificeerd kwaliteitsmanagement-, arbo- en milieusysteem.

Wel proberen wij in onze ontwerpen altijd zo veel mogelijk rekening te houden met wat de keuzes voor materiaal en inzet van materieel voor effect op het milieu zullen hebben. Zo leggen wij aan de opdrachtgever altijd een zo duurzaam mogelijk ontwerp voor waarbinnen we altijd duurzame materialen promoten ook als deze resulteren in een meerprijs.

 

Meer informatie betreffende de co2 in onze organisatie vindt u op de website van onze zustermaatschappij via onderstaande link:

https://devrieswerkendam.nl/co2

Share This