Home » Projecten » Amstelveenlijn

De Amstelveenlijn, sneltram 51, wordt vernieuwd. En dat is hard nodig, daar deze al in gebruik is sinds 1990. De vernieuwing vindt plaats in opdracht van Vervoerregio Amsterdam. Hoofdaannemer was de combinatie VITAL, een samenwerkingsverband van de VolkerWessels ondernemingen van Hattum & Blankevoort, KWS en VolkerRail.

Vanwege de enorme omvang van het totale project, we hebben het hier over ca. 4.000 ankerpalen en ca. 900 wandankers verdeeld over 3 locaties, waren er naast ons nog meerdere verankeringsbedrijven betrokken. Dit was noodzakelijk om het volledige funderingswerk, in een relatief korte periode van een half jaar, te realiseren.

Wij zijn begin februari gestart met het boren van de ankerpalen op locatie Kronenburg (met 2 ankerboormachines). Uiteindelijk zijn alle ankerpalen en wandankers eind juni 2019 zijn aangebracht, zodat men hierna kon gaan starten met het betonwerk voor de tunnelbakken. Het volledige project moet uiteindelijk eind 2020 worden opgeleverd.

Naast het boren van de ankerpalen en wandankers hebben wij ook de ankerstoelen voor het werk in eigen beheer en conform executieklasse 3 geproduceerd. Ook het testen en afwerken van de wandankers is voor een groot deel door ons uitgevoerd.

Het bijzondere van deze klus is het feit dat het huidige tramspoor dat dwars door de kuipen loopt gewoon in gebruik is gebleven tijdens de funderingswerkzaamheden. De damwandverankering moest daarom op veel plaatsen in een zeer beperkte werkruimte worden aangebracht. De ankerpalen die naast het spoor zijn voorzien, zijn in reguliere werktijd aangebracht, echter moesten de 2 rijen die in het spoor zijn voorzien worden aangebracht in buitendienststellingen in het weekend. Ditzelfde gold ook voor de groutankers die te dicht op het spoor zitten.

In deze weekenden hebben we met 3 eigen machines non-stop productie gemaakt; 2 machines op de ankerpalen en 1 machine die ankers over de kop boorde. Bij elkaar zijn er door ons in de weekenden zo’n 800 ankerpalen en ankers aangebracht(!).