Home » Projecten » Wanssum aanbrengen ankers jachthaven

Aanbrengen ankers jachthaven Wanssum

In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s, werden in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren: op diverse plekken werden nooddijken aangelegd en de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, werd afgesloten.

De afdamming van de 10 kilometer lange Oude Maasarm veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. In de wetenschap dat de huidige waterkeringen tijdelijk waren en de Oude Maasarm in de toekomst weer zou moeten meestromen voor een duurzame waterveiligheid, werd het gebied achter de kades op voorhand aangemerkt als stroomvoerend en bergend winterbed van de Maas. Daardoor was het tot op heden nagenoeg onmogelijk om tussen Ooijen en Wanssum toestemming te krijgen voor nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen. In een gebied met veel agrarische bedrijvigheid en een florerende haven, is dit vanzelfsprekend een zeer onwenselijke situatie.

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum biedt een definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek. Inmiddels hebben we de 1e fase afgerond. Intussen zijn er 61 ankers aangebracht in de jachthaven van Wanssum. Ook hebben we hier 23 stuks GEWI-legankers aangebracht. Er zullen voor ons nog 4 fasen volgen op dit project om de gehele jachthaven te voorzien van verankering.