Home » Veiligheid

Binnen onze organisatie, projecten en werkzaamheden staat veiligheid centraal.

Vanaf de ontwerpfase houden we bij elk ontwerpvoorstel rekening met de mogelijke gevolgen welke kunnen voortvloeien uit de gekozen uitvoeringsmethode. Zodra er gekozen is voor een zo veilig mogelijk en best passend ontwerp, binnen de gestelde kaders, gaan we over op de uitvoeringsfase. Ons veiligheidsprogramma is ontstaan ter bevordering van onze kijk op het veilig- en gezond uitvoeren van de werkzaamheden binnen onze bedrijven. Onze visie op het aannemen-en uitvoeren van projecten bestaat naast het continu verbeteren van onze veiligheid-en gezondheids cultuur, het verminderen en leren van incidenten ook uit het verduurzamen en reduceren van onder andere onze CO2- emissie.

Onze bedrijven beschikken momenteel over de volgende certificaten:

Veiligheidsladder niveau 3| CO2-prestatieladder niveau 5 |VCA**| NEN-EN-ISO 9001| NEN-EN-1090.

Alle onderdelen van ons veiligheidsprogramma (waaronder het veiligheidsbeleid, gedragsregels en de veiligheidsposters campagne) zijn geldend voor zowel onze eigen medewerkers als onderaannemers, ZZP-ers en inhuurkrachten. De onderstaande posters worden over de werklocaties verspreid. Dit doen we om de medewerkers continu te blijven attenderen dat de werkzaamheden zo veilig mogelijk uitgevoerd dienen te worden en zo de kans op (bijna)ongevallen tot een minimum wordt beperkt.

Voor meer informatie betreffende ons veiligheidsbeleid en postercampagne kijk u op:

www.devrieswerkendam.nl/veiligheid

 

Share This