Home » Verbuisde Ankerpalen

Verbuisde Ankerpalen

Net als bij de zelfborende systemen kan de techniek van verbuisd aangebrachte systemen ook worden ingezet bij verticale toepassingen. Hiervoor gebruiken we hierbij een GEWI staaf als constructief element.

Verbuisde ankerpalen werken globaal op dezelfde wijze als de verbuisde ankers. Ze dienen veelal als trek-/drukelement voor de onderwaterbeton- of constructievloer.

Opdrijfverankeringen kunnen we (verdiept) vanaf het maaiveld aanbrengen of nadat de bouwput is ontgraven. In het laatste geval kan dat in zowel een droge, als in een natte situatie.

Wij beschikken over eigen pontons. Samen met vaste partners kunnen we u een compleet pakket bieden, inclusief pontons, afzuiging van grout en duikwerkzaamheden. Uiteraard werken we indien gewenst ook vanaf een ponton of traverse van de opdrachtgever.

Evenals bij verbuisde ankers, maken wij altijd gebruik van dubbele boorbuizen. Hiermee kunnen wij de palen trillingsvrij en onder de meest moeilijke bodemomstandigheden aanbrengen. Ook obstakels in de ondergrond vormen door toepassing van een diversiteit aan boorkronen geen probleem.

Share This