Home » Verbuisde Ankers

Verbuisde Ankers

Bij verbuisde ankers maken we gebruik van een enkele of dubbele boorbuis die dienst doet als hulpcasing. Als de boorbuizen op diepte zitten, plaatsen we het constructieve element in de buis, waarna de buizen onder gelijktijdige injectie van grout worden teruggetrokken. Het constructieve element bestaat meestal uit een bundel strengen of een GEWI staaf (strenganker of GEWI-anker).

Het meest eenvoudige is om te boren met een enkele buis. De grond wordt buitenom de buis naar het maaiveld gespoeld. Nadeel van dit systeem is dat de grond op ongecontroleerde wijze naar het maaiveld wordt getransporteerd, waarbij mogelijk uitspoelingen met daarmee zettingen een serieus risico vormen.

Bij toepassing van een dubbele buis wordt de grond in de buitenbuis naar het maaiveld getransporteerd met behulp van spoelwater, wat door de binnenbuis wordt ingebracht. Er kunnen derhalve geen ongewenste spoelingen aan de buitenzijde van de buitenbuis plaatsvinden. Het risico op verzakking van de ondergrond is daarmee tot een minimum beperkt.

Wij hebben ons gespecialiseerd in de laatste methode, omdat dit in veel binnenstedelijke gebieden de enige gewenste methode is vanwege het risico op het optreden van zettingen in relatie tot de veelal ongefundeerde belendingen. Bovendien kunnen we tot op grote diepte komen met deze boormethode, dit in tegenstelling tot het boren met een enkele boorbuis. Tevens kunnen wij met deze methode de ankers trillingsvrij en onder de meest moeilijke bodemomstandigheden aanbrengen. Ook obstakels in de ondergrond vormen door toepassing van een diversiteit aan boorkronen geen probleem.

De meest gebruikelijke toepassing is de verankering van stalen damwanden. Voor zeer zware en grote kerende constructies vormt de inzet van een combiwand met de Vries Titan ankers de perfecte oplossing. Gekozen kan worden voor één of meerdere ankers per buispaal. Hierbij plaatsen we de ankers onder of naast elkaar, zodat de ankerkrachten door een betonvulling in de buispalen worden afgedragen. Combiwanden kunnen op deze wijze ankerkrachten van 300 tot 500 ton per buispaal opnemen.

Share This